Friday, July 29, 2011

KUASA ALLAH - this is how the rain looks like when u're up there

picture from : lastsundaynight
DOA

DI WAKTU HUJAN TURUN
Allahuma Shayiban Naafi'a
"Ya Allah semoga lebat dan bermanfaat"

MOHON PERLINDUNGAN DARI HUJAN YANG MEMBAWA BENCANA
Allahumma Hawaalainaa Walaa 'Alainaa, Allahumma 'Alal Aakami Wazh-zhiroobi Wabuthuunil Audiyati Wamanaabitisysyajar.
"Ya Allah curahkan hujan ini di sekeliling kami dan bukan di atas kami, Ya Allah curahkan di atas hutan hutan, di tengah tengah lembah dan tempat  tempat  tumbuhnya pohon"

DOA KETIKA MENDENGAR PETIR
Subhaana Mayyusabbihur Ro’du Bihamdika Wal Malaa-ikatu Min Khiifatih.
"Maha suci Dzat yang petirpun bertasbih dengan puja pujiNya dan juga malaikat karena takut padaNya"

No comments:

Post a Comment